Data dodania:  2020-12-23

Projekt „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.” Projekt ten obejmuje szerokie udostępnienie zasobów kulturowych i turystycznych oraz wzrost dostępu użytkowników do treści publikowanych przez portal slaskie.travel poprzez dobudowanie do portalu nowych narzędzi dystrybucji danych i funkcjonalności udostępniających te dane.

 

Strona internetowa slaskie.travel powstała w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej, natomiast projekt Mobilne Śląskie jest jego kontynuacją. 

Śląski System Informacji Turystycznej” realizowany był w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”. Rezultatem projektu było utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych.

Koszty całkowite projektu wyniosły 12 417 556,06 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 10 554 922,65 zł. Środki własne to (15%): 1 862 633,41 zł.

W ramach projektu „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.” powstała aplikacja mobilna na 3 systemy (IOS, Android i Windows). Wdrożone zostały zaawansowane e-usługi interaktywne oraz elementy inteligentnej komunikacji z użytkownikiem wraz z uzupełnieniem o element digitalizacji zasobów kulturowych województwa, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i form cyfryzacji miejsc i obiektów (technologia VR, AR, 360 st.).

Aplikacja posiada wspomniane nowoczesne rozwiązania technologiczne typu VR (wirtualna rzeczywistość) i AR  (rozszerzona rzeczywistość). VR to komputerowo wygenerowany trójwymiarowy obraz, który można zobaczyć w 360 stopniach. AR natomiast jest technologią, polegającą na nałożeniu w czasie rzeczywistym elementów świata komputerowego na świat realny, widziany za pomocą kamery. Ponadto dokonano digitalizacji zasobów kulturowych województwa śląskiego, wzmocniono funkcję promocyjną poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii prezentacyjnych czyli fotografii, filmów z drona, filmów sferycznych, czy elementów grywalizacji. 


Aplikacja mobilna, dostępna w Sklepie Google Play i App Store

Aplikację mobilną przeznaczoną dla Windows można pobrać z naszej strony

 

W ramach projektu powstała nowa wersja strony www.slaskie.travel wraz z podserwisami Marek Turystycznych oraz szlaków tematycznych, rozbudowana o nowe funkcjonalności tj. panel partnera branżowego czy newsletter. Udoskonalony został także planer podróży, w którym można zaplanować swoją podróż. Zostały wprowadzone nowe i udoskonalone formy przekazu, m.in. pełna responsywność witryn internetowych.

Zakładanym efektem i korzyściami projektu jest zwiększenie zasięgu zasobów slaskie.travel dla użytkowników, większe dotarcie do potencjalnego turysty poprzez utworzenie aplikacji mobilnej. Optymalizacja obecnego portalu slaskie.travel oraz wszystkich podserwisów. Rozbudowa usług webservice API, umożliwiająca synchronizację wszystkich danych z dowolną stroną internetową.

 

  • Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
  • Partnerzy projektu: Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Województwo Śląskie
  • Dofinansowanie: Projekt jest dofinansowany z RPO WSL na lata 2014-2020
  • Okres realizacji: 20.09.2017- 31.10.2020
  • Całkowita wartość projektu: 2 637 397,88 zł w tym współfinansowanie z UE
    2 230 127,02 zł

 

 

Więcej informacji na temat projektu TUTAJ

 

 

Wyświetlenia:  3516